O nas

Od ponad 10 lat radca prawny Agnieszka Michalska z powodzeniem prowadzi działalność w zakresie prawnego wsparcia dla przedsiębiorców.

Kancelaria nie ogranicza się do prowadzenia na rzecz klientów windykacji, ale obsługuje z powodzeniem wszelkie zaistniałe u klientów sprawy sądowe, począwszy od spraw gospodarczych, w tym budowlane, przeciwko członkom zarządu, a także sprawy wynikłe z umów leasingowych, umów kredytowych, poprzez sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa pracy.

Oferta usług Kancelarii obejmuje również prowadzenie spraw cywilnych – w tym spadkowych, o zapłatę, o odszkodowania – również ubezpieczeniowe. Skuteczność działań kształtuje się na poziomie 94,6 % biorąc pod uwagę liczbę prowadzonych spraw oraz 96,1% biorąc pod uwagę wartość przedmiotu sporu, w zakresie spraw odszkodowawczych i o zapłatę. Wynik ten obrazuje skuteczność dla ogółu zleconych spraw w ciągu ostatnich trzech lat.

Kancelaria zajmuje się również prawem administracyjnym – co dotyczy zarówno przeprowadzania postępowań związanych z decyzjami administracyjnymi, odwołaniami oraz sprawami przed sądami administracyjnymi. Zajmuje się również odzyskiwaniem wywłaszczonych majątków, przekształcania wieczystego użytkowania we własność, wnioskami o zmniejszenie opłaty za wieczyste użytkowanie, sprawami celnymi, podatkowymi, wydawaniem koncesji, zezwoleń i szeregiem innych spraw z tejże gałęzi prawa.

Firma  przeprowadza audyty spraw sądowych, administracyjnych, spełnienia warunków kredytu oraz przygotowania dokumentów zabezpieczeń do umów kredytowych na zlecenie banku.

Kancelaria zajmuje się również zamówieniami publicznymi, począwszy od organizacji przetargów, poprzez wszelkie czynności formalno–prawne, konieczne do skutecznego i zgodnego  z prawem wyboru oferenta, a również wspiera podmioty gospodarcze w postępowaniu przetargowym, jak również w rozwiązywaniu problemów powstałych w trakcie realizacji wygranego kontraktu.

Zespół współpracujący Kancelarii składa się z kilku wykwalifikowanych oraz doświadczonych prawników, którymi kieruje radca prawny Agnieszka Michalska i który gwarantuje satysfakcjonujące poprowadzenie i zakończenie spraw sądowych, a także bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, również zagranicznych.

Kancelaria zapewnia ponadto możliwość konsultacji prawnej on-line.

Kancelaria oferuje także usługi w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego. Dzięki podjęciu współpracy z brytyjską firmą prawniczą The SCF Group Licensed Trust & Management Firm w Londynie, z oddziałami we wszystkich interesujących jurysdykcjach podatkowych, możliwe jest skonstruowanie struktury podatkowej klienta, umożliwiającej mu bardzo korzystne zarządzanie kosztami oraz podatkami, a nawet rozdzielenie prowadzonych działalności gospodarczych od jego osoby w sposób zapewniający dyskrecję oraz bezpieczeństwo. Wszelkie tego typu struktury mają gwarantowaną przez prawników specjalizujących się od lat, w tego typu działaniach, legalność i zgodność z prawem nie tylko polskim, ale również Unii Europejskiej oraz konwencjami międzynarodowymi.

Kancelaria umożliwia polskim firmom wejście na rynek brytyjski, nie tylko z działalnością, lecz również z towarami i usługami oferowanymi przez przedsiębiorcę, oferując pełną opiekę – począwszy od organizacyjnej po prawno-księgową oraz przygotowanie dokumentacji do przetargów w sektorze zamówień publicznych. W tymże zakresie podjęta została współpraca z polsko-brytyjskim biurem finansowo-księgowym Capital Business Links Ltd w Londynie kierowanym przez licencjonowanego doradce podatkowego pana Piotra Kubalke.