O nas

Od ponad 10 lat radca prawny Agnieszka Michalska z powodzeniem prowadzi działalność w zakresie prawnego wsparcia dla przedsiębiorców.

Kancelaria nie ogranicza się do prowadzenia na rzecz klientów windykacji, ale prowadzone są wszelkie powstałe u klientów sprawy sądowe, począwszy od spraw gospodarczych, w tym budowlane, przeciwko członkom zarządu a także sprawy wynikłe z umów leasingowych, umów kredytowych poprzez sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa pracy.

Oferta usług Kancelarii obejmuje również prowadzenie spraw  cywilnych – w tym spadkowych, o zapłatę, o odszkodowania – również ubezpieczeniowe. Skuteczność działań kształtuje się na poziomie 94,6 % biorąc pod uwagę liczbę prowadzonych spraw oraz 96,1% biorąc pod uwagę wartość przedmiotu sporu, w zakresie spraw odszkodowawczych i o zapłatę, ale obrazuje wynik dla ogółu zleconych spraw w ciągu ostatnich trzech lat.

Kancelaria zajmuje się również prawem administracyjnym – co dotyczy zarówno przeprowadzania postępowań związanych z decyzjami administracyjnymi, odwołań oraz spraw przed sądami administracyjnymi jak i odzyskiwania wywłaszczonych majątków, przekształcania wieczystego użytkowania we własność, wniosków o zmniejszenie opłaty za wieczyste użytkowanie, spraw celnych, podatkowych, koncesji, zezwoleń i szeregu innych.

Firma  przeprowadza audyty spraw sądowych, administracyjnych, spełnienia warunków kredytu oraz przygotowania dokumentów zabezpieczeń do umów kredytowych na zlecenie banku.

Kancelaria zajmuje się również zamówieniami publicznymi, począwszy od organizacji przetargów, poprzez wszelkie czynności formalno – prawne konieczne do skutecznego i zgodnego  z prawem wyboru oferenta a również wspiera podmioty gospodarcze w postępowaniu przetargowym jak również w rozwiązywaniu problemów powstałych w trakcie realizacji wygranego kontraktu.

Zespół współpracujący Kancelarii składa się z kilku wykwalifikowanych oraz doświadczonych prawników, którymi kieruje radca prawny Agnieszka Michalska i  który gwarantuje satysfakcjonujące poprowadzenie i zakończenie  spraw sądowych a także bieżących obsług prawnych podmiotów gospodarczych, również zagranicznych.

Kancelaria zapewnia możliwość konsultacji prawnej on-line.

Kancelaria oferuje usługi w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego. Dzięki podjęciu współpracy z brytyjską firmą prawniczą The SCF Group Licensed Trust & Management Firm w Londynie z oddziałami we wszystkich interesujących jurysdykcjach podatkowych możliwe jest skonstruowanie struktury podatkowej klienta umożliwiającej mu bardzo korzystne zarządzanie kosztami oraz podatkami a nawet rozdzielenie prowadzonych działalności gospodarczych od jego osoby w sposób zapewniający dyskrecję oraz bezpieczeństwo. Wszelkie tego typu struktury mają gwarantowaną przez prawników specjalizujących się od lat w tego typu działaniach legalność i zgodność z prawem nie tylko polskim, ale również Unii Europejskiej oraz konwencjami międzynarodowymi. http://www.scfgroup.com/

Kancelaria umożliwia polskim firmom wejście na rynek brytyjski, nie tylko z działalnością, leczrównież z towarami lub usługami oferowanymi przez przedsiębiorcę, pełną opiekę począwszy od organizacyjnej po prawno – księgową oraz przygotowanie dokumentacji do przetargów w sektorze zamówień publicznych. W zakresie tym podjęta została współpraca z polsko-brytyjskim biurem finansowo – ksiegowym Capital Business Links Ltd w Londynie kierowanym przez licencjonowanego doradce podatkowego pana Piotra Kubalke. http://www.polskie-biuro-ksiegowe.co.uk/